piśmiennictwoUsługi rzeczoznawcy samochodowego

Jesteśmy zespołem certyfikowanych rzeczoznawców samochodowych z wieloletnim doświadczeniem. Mamy kompetencje w zakresie:

  • kompleksowej likwidacji szkód komunikacyjnych,
  • sporządzania szczegółowych kosztorysów napraw w systemie Audatex,
  • wyceny samochodów osobowych, dostawczych, zabytkowych, specjalnych oraz maszyn i urządzeń technicznych,
  • wydawania opinii i ekspertyz technicznych,
  • udzielania merytorycznego wsparcia osobom poszkodowanym w wyniku wypadków komunikacyjnych,
  • udzielania pomocy w uzyskaniu należnego odszkodowania i roszczeń od towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

W jakich sytuacjach pomoże nam rzeczoznawca samochodowy?

Nasi rzeczoznawcy obsługują nie tylko Klientów, których pojazd uległ uszkodzeniu w wyniku zdarzenia drogowego, ale również pomagają ustalić rzeczywistą wartość samochodu przed sfinalizowaniem transakcji zakupu. Co więcej, jesteśmy w stanie ocenić stan techniczny pojazdu oraz ocenić jakość przeprowadzonej naprawy w przypadku sporu z warsztatem.
Pamiętaj, że nieświadomość przysługujących Ci praw oraz brak wsparcia specjalistów znacznie osłabia Twoją pozycję w przypadku dochodzenia roszczeń i prowadzonych negocjacji z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.