kolizja drogowa 1Likwidacja szkód komunikacyjnych – Katowice

Nasza firma zapewnia sprawne konsultacje i usługi w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych w Katowicach. Wieloletnie doświadczenie istotnie skraca czas przewidziany na całą procedurę formalną, co pozwala uzyskać korzystne warunki rozliczenia. Jeśli zdecydują się Państwo powierzyć nam swoje sprawy, gwarantujemy, że należne odszkodowanie i zadośćuczynienie wynikające z poniesionej szkody zostanie wypłacone w całości przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Jak wygląda proces likwidacji szkód komunikacyjnych?

Proces likwidacji szkód komunikacyjnych rozpoczyna się wraz ze zgłoszeniem wystąpienia szkody do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Ze szkodą z AC mamy do czynienia wtedy, gdy występujemy do TU, w którym jesteśmy ubezpieczeni, natomiast szkoda z OC dotyczy sytuacji, kiedy występujemy do ubezpieczyciela sprawcy szkody. Kolejnym krokiem jest przesłanie dokumentacji (kopie dowodów osobistych i dowodów rejestracyjnych pojazdu poszkodowanego oraz sprawcy, a także ewentualną notatkę policji). Do dokumentacji można załączyć również zdjęcia z miejsca zdarzenia lub oświadczenie sprawcy.

Niestety, często się zdarza, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe na podstawie własnego kosztorysu znacznie zaniża kwotę należnego odszkodowania. Właśnie dlatego warto skorzystać z naszej pomocy w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych w Katowicach. Poszkodowany nierzadko jest nieświadomy swoich praw i z góry akceptuje określoną przez ubezpieczyciela kwotę. Nasza firma podejmie się kompletacji dokumentów, wyceny wartości szkody, weryfikacji kosztów naprawy i negocjacji. Dochodzimy praw poszkodowanego przed sądem.

Ile kosztują usługi ekspertów od likwidacji szkód komunikacyjnych?

Niektóre osoby mogą obawiać się kosztów związanych z usługami ekspertów od likwidacji szkód komunikacyjnych. Klienci, którzy postanowią skorzystać z naszej oferty nie muszą się jednak bać. Przygotowaliśmy bowiem wygodny i uczciwy sposób rozliczenia. Na jakich zasadach on funkcjonuje? Nasze wynagrodzenie oparte jest wyłącznie na systemie prowizyjnym. Kwota, którą pobierzemy za świadczone usługi uzależniona będzie zatem wyłącznie od wysokości przyznanego Państwu ubezpieczenia. Dzięki temu nie ponoszą Państwo żadnego ryzyka, a do tego otrzymujecie gwarancję, że dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać możliwie najwyższe świadczenie. Warto dodać, że nasza oferta obejmuje nie tylko sporządzanie niezbędnej dokumentacji. Przeprowadzamy bowiem również wyceny samochodów w Katowicach, a także realizujemy inne zadania mające na celu uzyskanie satysfakcjonującego Klienta odszkodowania.